O nas
Usługi
Sprzęt
Realizacje
Kontakt


Czym się zajmujemy

Jak wskazuje nazwa Geo-Gis-Projekt, nasza firma świadczy usługi z geodezji i geomatyki. Oprócz podstawowych usług takich jak: sporządzanie map do celów projektowych, wykonywanie geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zajmujemy się również większymi projektami.

Są to między innymi: duże roboty ewidencyjne dla Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla inwestycji liniowych - tworzenie map hybrydowych (np. mapa ewidencyjna + ortofotomapa) wraz z przygotowaniem wykazu właścicieli, cyfrowe opracowania kartograficzne przeznaczone do wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także wielkopowierzchniowe roboty związane z procesem budowy farm wiatrowych (mapy do celów projektowych, wizualizacje projektu w terenie, obsługi).

W pełni zinformatyzowana pracownia kameralna pozwala nam wykonywać większość usług z zakresu szeroko pojętej geomatyki.


      
ALL RIGHTS RESERVED ® Geo-Gis-Projekt Sp. z o.o.      COPYRIGHTS © CreateVision.pl 2010